LevoHela

Varför Frekvensmedicin?

Balansering

Din kropp avger kontinuerlig feedback om din fysiska och mentala hälsa. Forskning visar att i en frisk kropp, vibrerar varje cell i sin ideala frekvens. Men när vi är utan balans eller stressade, börjar en del celler vibrera annorlunda. Tänk dig en orkester med instrument som spelar falskt. Det blir inte en bra harmoni…

Enligt AMA* är stress den främsta bidragande orsaken till 80% av våra sjukdomstillstånd. Stress påverkar kroppen på många olika sätt; fysiskt, mentalt och känslomässigt och kan ha många olika källor som t ex föroreningar, trauma, patogener, mentala faktorer, allergier, livsstil och näringsbrist etc.
Att vara symptomfri innebär inte att man är frisk. Stressen har bara gått djupare in i kroppen där det inte längre skapar symptom t ex i form av smärta, feber, allergier etc.

* American Medical Association

Kvantum Biofeedback/Frekvensmedicin mäter vilka celler som har förlorat sin balans i syfte att påminna dem om att återgå till sin inneboende optimala frekvens, genom att sända elektromagnetiska pulser till energikroppen via det undermedvetna.

  • En Biofeedback balansering ger dig möjlighet till en stund för dig att bara vara, slappna av – stressa av på djupet och släppa alla spänningar och oro. Frekvens-medicin hjälper kroppen att släppa djupt liggande stress i kroppen. Många somnar under en balansering.
  • Hjälper till att medvetandegöra blockeringar av livsenergin i kropp och sinne och hjälpa balansera störningar i kroppens energisystem.
  • Hjälper kroppen att avgifta sig från föroreningar, bakterier, parasiter, virus, svamp, tungmetaller etc.
  • Förebygger uppkomsten av framtida sjukdomssymptom då instrumentet även möjliggör mer djupgående balansering av den subtila energikroppen som omger vår kropp (den s k auran).

Biofeedback - Frekvensterapi diagnostiserar, behandlar, föreskriver eller botar inte någon sjukdom eller tillstånd.
Rådgör med din föredragna vårdgivare eller veterinär när du gör hälsoval för dig själv, din familj eller dina djur.

Biofeedback

Här är några exempel på vad Kvantum Biofeedback instrumentet tolkar utifrån vad just ditt system kan berätta utifrån mätningen.

Biofeedback - Frekvensterapi diagnostiserar, behandlar, föreskriver eller botar inte någon sjukdom eller tillstånd.
Rådgör med din föredragna vårdgivare eller veterinär när du gör hälsoval för dig själv, din familj eller dina djur.