LevoHela

Lev i balans med Frekvensmedicin

”Future medicine will be the Medicine of Frequencies.”

 Albert Einstein 

Vad är Frekvensmedicin?

Frekvensmedicin, som är del av energimedicin, har sin grund i kvantfysiken där man genom forskning har observerat att allt i vår värld existerar som materia och vibrationer/frekvenser samtidigt.

Allt i existens har unika frekvenser som kan påverkas av subtila energier eller elektromagnetisk energi. Så allt i vår kropp har olika frekvenser, även tankar och känslor.
Vår kropp kan uppfattas biokemiskt eller elektromagnetiskt. Man kan jämföra kroppens alla delar och funktioner med en orkester, där alla instrument måste vara samstämda för att hålla en harmoni som skapar vacker musik. På liknande sätt fungerar kroppen; harmoni = hälsa och välmående.

Vi är födda med förmågan till naturlig självläkning. När vi stärker vår självläkande livskraft genom att respektera och uppmärksamma kroppens behov, förebygger vi sjukdomar och obalanser. Det motsatta skapar ohälsa och sjukdomar.

*Stress av olika slag, inre eller yttre, stör flödet av livsenergi och skapar blockeringar, som i sin tur ger fysiska och psykiska symptom. Frekvensmedicin hjälper kroppen att först hitta och medvetandegöra avvikande frekvenser (jmf ostämda instrument) och sedan åter balansera energin/flödet genom att sända elektromagnetiska pulser. *Genom att påverka informationen i energikroppen på olika sätt kan reparation av den fysiska kroppen snabbas på (utan sidoeffekter – egen kommentar). Kvantmedicin, Bioresonans och Biofeedback är alla olika metoder av frekvensmedicin. QUEX ED kombinerar alla dessa och är en av de i särklass mest avancerade instrumenten som finns tillgängliga idag.

*Stress är enligt AMA (American Medical Association) den främsta bidragande orsaken till  80% av våra sjukdomstillstånd.

*Citat från Sanna Ehdins bok  “Finn din energikod”

Vad är Frekvensmedicin?

Balansering

  • På plats

Se till att du har druckit bra med vatten innan behandlingen. Du får ta av dig smycken och metallföremål då dessa stör behandlingen.
Ta detta tillfälle i akt att ge dig själv en stunds djup avslappning och föryngring. Du får lägga dig eller sitta bekvämt och jag placerar elektroder på huvud, händer och fotleder. Dessa mäter sedan din kropps elektricitet – hjärnvågor, vävnads-resistens, hjärtslag och andning.

Din kropp avger kontinuerlig feedback om din fysiska och mentala hälsa. Feedbacken från din energikropp ser jag sedan på min dators bildskärm som jag tolkar. Utifrån vad din kropp har visat mig, kör jag olika protokoll med balanserande frekvenser, som lär din kropp hur den ska vibrera för att läka sig själv och återvända till optimal hälsa.

Balanseringen kan ta mellan 1-2 timmar beroende på vad din kropp ber om och hur mycket tid du har. Många klienter känner ofta ingenting, men om du är mer känslig kan du t ex uppleva behaglig värme eller pirrningar i kroppen. Det finns inga skadliga biverkningar i sig.

Efter behandlingen går vi igenom vad din kropp har svarat på och ger dig ytterligare råd till att förstärka balanseringen som du kan göra själv. T ex kompletterande näring och kost, träning och att dricka mer vatten etc.

  • På distans

Du kan också få en balansering på distans genom det s k “kvantumfältet”, det energifält som är ursprunget till alla manifesterade former.

Vi bestämmer en tid och jag ringer upp dig innan vi kör igång.
Se till att du har druckit bra med vatten innan behandlingen och ta av dig metallföremål och smycken som kan störa balanseringen.
Ta detta tillfälle i akt att ge dig själv en stunds djup avslappning och föryngring. Lägg dig bekvämt på en ostörd plats, lyssna gärna på avslappnande musik och sätt mobilen på “stör ej”. Lägg den helst 3 meter ifrån där du ligger (p g a störande strålning). Balanseringen kan ta mellan 1-2 timmar beroende på vad din kropp ber om och hur mycket tid du har.

Efter behandlingen ringer jag åter upp dig och vi går igenom vad din kropp har svarat på och ger dig ytterligare råd till att förstärka balanseringen som du kan göra själv. T ex kompletterande näring och kost, träning och att dricka mer vatten etc.

Biofeedback - Frekvensterapi diagnostiserar, behandlar, föreskriver eller botar inte någon sjukdom eller tillstånd.
Rådgör med din föredragna vårdgivare eller veterinär när du gör hälsoval för dig själv, din familj eller dina djur.

Vad skiljer Frekvensmedicin från annan medicin?

Biofeedback terapi eller Frekvensmedicinsk balansering skiljer sig från läkemedel och näringsämnen genom att dessa arbetar med biokemi medan biofeedback arbetar med biofysik. Många av oss kanske minns från lektionerna i skolan att allt består av elektroner.

Atomer innehåller en kärna, protoner, neutroner och elektroner. Mängden utrymme i en atom är betydligt större än mängden solida ämnen i en atom, men på grund av att protonerna, neutronerna och elektronerna rör sig i så snabb takt, känns saker (inklusive människor och djur) solida trots att det är mer tomt utrymme än fast materia.

Eftersom partiklarna i atomen rör sig så snabbt skapar de en vibration och den vibrationen skapar en energifrekvens (elektromagnetiskt fält). Kvantum Biofeedback enheten upptäcker helt enkelt stressfaktorer (blockeringar i energiflödet) i personens eller djurets energifrekvens och levererar tillbaka en balanserande och neutraliserande frekvens. Biofeedback-instrumentet behandlar alltså inte sjukdom.

Vad skiljer Frekvensmedicin från annan medicin?

Q & A

Generella frågor om frekvensmedicin

Generella frågor om frekvensmedicin

Det finns en mängd orsaker till varför våra kroppar upplever stress idag.

Här följer några vanliga “triggers” som skapar stress symptom i kroppen…

Utbrändhet

Migrän och huvudvärk

Sömn brist

Smärta

Allergener

Bakterier och virus

Parasiter

Kemikalier och Kemisk medicin

Medicinska problem

Matsmältningsproblem

Svamp infektioner

Snabb/processad mat

Tungmetaller

Mikrovågsstrålning och Bestrålad mat

Genetiskt manipulerad mat (GMO)

Uttorkning (för lite vattenkonsumtion)

Känslomässig stress

Relations problem

Lågt självförtroende

Psykologiska orsaker/sjukdomar

Arbete som man inte trivs med

Ekonomiska problem

Det liknar ett antivirus program. Tänk på antivirusprogrammet på din dator.
Det skannar oändliga mängder kod och letar efter konsekvenser som är problematiska. En “Quantum Biofeedback Device” skannar över 14 000, s k “trivector” frekvenser och letar efter obalanser på ett liknande sätt och skickar sedan tillbaka en neutraliserande signal.

Ett Kvantum Biofeedback instrument fungerar som en 2-vägs radio. Det söker efter en signal som den läser av. Baserat på informationen det tar emot, avger det en neutraliserande/ balanserande signal som svar. T ex, om Kvantum Biofeedback instrumentet  upptäcker frekvensen av en patogen som orsakar borrelia, så skickar den tillbaka motsatt frekvens för att neutralisera energin (+/- =0).
Genom avancerad matematik får terapueten analyser och rekommendationer om vilken balansering som rekommenderas. Mätningen tar bara 3 minuter.

Kvantum Biofeedback instrumentet kan ge terapi på plats eller på distans. Båda är generellt lika effektiva, men i vissa fall kan det vara fördelaktigt att ta en behandling på plats. Jämför det med kabel-TV gentemot satellit-TV. Kabel-TV skickar en frekvens genom en kabel. Satellit-TV sänder en frekvens genom atmosfären. TV:n tar emot signalen som du nu ser i form av bilder och ljud. 

Så Kvantum Biofeedback instrumentet kan anslutas via en serie ledningar/selar eller så kan det fungera trådlöst via en sändare på enheten som både kan sända och ta emot energifrekvenser via kvantumfältet. Lite som mobiltelefoner. Oftast får t ex barn och djur behandling via en trådlös signal.

Kvantum Biofeedback instrumentet är en automatisk, datorstyrd icke-invasiv, aktiv terapeutisk enhet som kombinerar bioresonans- och biofeedback-fält för kroppsanalys och energibalansering. Det är ett stresshanteringssystem som mäter elektrofysiologiska reaktioner och mönster, trådlöst på distans, eller genom en ”sele” av elektromagnetiska elektroder fästa på huvudet, anklarna och handlederna. Elektroderna får då kontakt med kroppens akupunkturmeridianer och akupunkturpunkter. Dessa kategoriseras, tabuleras och matas tillbaka till individen (biofeedback).

Kvantum Biofeedback enheten kan användas för energibalansering av otaliga obalanser i kropp, sinne och ande. Den har använts för att återhämta sig från fysiska eller känslomässiga trauma samt för att ta bort stressande influenser för att hjälpa kroppen att läka sig själv.

Ja, kroppen är trots allt utformad för att läka sig själv! När vi ger kroppen rätt förutsättningar att komma i balans är allt möjligt! Processen med biofeedback och bioresonans är således inte att läka - utan att hjälpa kroppen att komma ihåg det balanserade och stressfria tillståndet (egentligen vårt naturliga tillstånd!). En form av utbildning kan man säga. När din kropp deltar i de hälsosammare mönstren i ett avslappnat tillstånd, sker denna process av självreglering ofta naturligt (m a o sker en omprogrammering av etablerade mönster i det undermedvetna). Kvantum Biofeedback instrumentet - QX Ed, harmoniserar din kropps fysiologiska/mentala/känslomässiga stressnivåer, så att att denna information kan användas för att kontrollera fysiologin och påverka en minskning av existerande stressnivåer. Detta resulterar ofta i ett förbättrat fysiskt och emotionellt välbefinnande.

Ja, oftast återgår kroppen snabbt till ett normalt tillstånd igen, men om stressen och oron har funnits under längre tid, kan det ta ett antal behandlingar för att återfå balansen.

Stopp på energiflöde skapat av stress, orsakar oönskade symptom. Hur länge en blockering har existerat kan avgöra hur mycket balansering din kropp/ditt sinne behöver och viktigt är också ditt aktiva deltagande i balanserings-processen.
Det rekommenderas generellt minst 3 balanseringar.
Djupt liggande blockeringar kan ta längre tid, men varje balanseringsprocess är individuellt unik. När en balans har uppnåtts i kroppen räcker det ofta sedan med att bara ta balanseringar några gånger per år, beroende på ditt hälsotillstånd. Lite som att ta bilen till en verkstad för underhåll…

Första behandlingen tar oftast längre tid, ca 2,5  timmar eftersom det då också ingår en hälsorådgivning i respons till vad din kropp har förmedlat under behandlingen. Följande behandlingar tar generellt ca 1,5 upp till 2 timmar.

Ja. De flesta människor röker för att nikotinet är avstressande. Biofeedback balansering lär dig att uppnå djup avslappning på egen hand och hjälper dig därmed att ta bort ditt rökbegär.

Ja absolut! Djur och barn är generellt mycket mottagliga och känsliga för de elektromagnetiska Biofeedback frekvenserna och därför behandlas de oftast på distans. OBS att behandlingar inte ges till barn under 8 år p g a nuvarande svensk lagstiftning.

Här ingår också en kort konsultation om vad instrumentet har avläst under balanseringen.

Pris per balansering: 500 kr - 60 minuter

På grund av rådande lagar i Sverige behandlar jag f n inte barn under 8 år.
Jag balanserar heller inte personer med allvarliga hjärtbesvär eller med pacemaker, gravida kvinnor och personer med epilepsi.

Biofeedback - Frekvensterapi diagnostiserar, behandlar, föreskriver eller botar inte någon sjukdom eller tillstånd.
Rådgör med din föredragna vårdgivare eller veterinär när du gör hälsoval för dig själv, din familj eller dina djur.