LevoHela

“Det finns endast två sätt att leva livet

Ett som om inget är ett mirakel

Det andra som om allt är ett mirakel.”

Albert Einstein

Coachning

Inse din Inre kraft & använd den för att skapa ditt bästa liv

Söker du en förändring i ditt liv? Har du ett mål du vill uppnå?… LevoHela erbjuder vägledning, mentorskap och coachning inom Livsstil & Hälsa..

Vår självbild, attityd, tankar och känslor påverkar oss mer än vad vi kanske inser. Sann hälsa och välmående är en livslång process som innebär att göra medvetna val. Det involverar det fysiska, känslomässiga och mentala. Men ofta fastnar vi i beteende- och tankemönster som inte gynnar vårt bästa välmående… 

LevoHela kombinerar individuellt mentorskap eller coachning i kombination med Biofeedback, där du  får extra hjälp med att bryta negativa beteende mönster och tankar samt underhålla fokus och disciplin. Biofeedback läser av ditt undermedvetna som påverkar allt du gör, tänker och känner. Genom att ge tillbaka balanserande frekvenser tillsammans med lösningsfokuserade samtal, får du extra hjälp att uppnå den förändring eller det mål du siktar på.

Jag har bl a studerat coachning med Proctor Gallagher Institute, Canada, mentorskap och “Lifestyle-Transformation Medicine” med Hippocrates Health Institute i Florida, USA (ett av världens främsta hälsoinstitut) och också jobbat som lärare* under många år.

*educo – latin  = att medvetandegöra den inre visdom som finns inom oss.

Q & A

Här kan du hitta generella frågor om Coachning/Mentorskap

En mentor;   är en tillförlitlig rådgivare, vägvisare eller lärare som ger dig positiv  uppmuntran, inspiration och en expanderad vision för positiv tillväxt och utveckling.

Engagerar dig i lösningsfokuserade samtal som hjälper dig komma  vidare, utveckla & upptäcka din potential, hitta lösningar och definiera dina mål.

Coachens roll är i princip att fungera som en observerande och dynamisk spegel som hjälper dig med fokus, motivation och att upprätthålla en disciplin för att nå ett specifikt resultat.

Mentor

Coach

Fokus på personlig utveckling & helande

Fokus på prestanda/resultat

Möten vid behov

Regelbundna möten

Delar ämneskunskaper och erfarenheter

Ger dig metoder för att skapa resultat

Flytande och föränderliga resultat

Specifika och mätbara resultat

Sessioner under en längre tid

Sessioner under en kortare tid

Mellan 60-90 minuter, som kan göras på distans eller på plats.

Jag håller all den information som delas konfidentiell.

Fundera på vad du vill förändra eller uppnå.

Här är några frågor som kan hjälpa dig…

  • Vad verkar omöjligt idag, men som om det vore möjligt, skulle fundamentalt förändra ditt liv?
  • Hur ser ditt drömliv ut?
  • Vilken är din största utmaning i livet just nu?
  • Vad fungerar/fungerar inte i ditt liv?
  • Vilka är de 5 främsta sätten som du saboterar för dig själv i livet?
  • Vad gör du varje dag för att gå framåt i livet?